statuetka

Chóry polskie mogą uczestniczyć w jednej z następujących kategorii:

A.
Chóry mieszane dorośli - (powyżej 18 roku życia),
min. 20 śpiewaków.
B1.
Chóry o głosach równych dorośli - męskie - (powyżej 18 roku życia), minimum 16
B2.
Chóry o głosach równych dorośli - żeńskie - (powyżej 18 roku życia), minimum 16
C.
Chóry młodzieżowe - (wszyscy członkowie chóru muszą być w wieku pomiędzy 14-19 lat), minimum 20
D.
Chóry dziecięce - (wszyscy członkowie chóru muszą mieć poniżej 15 lat.), minimum 20
E.
Chóry Kameralne - (kategoria open),
12-24 śpiewaków
F.
Muzyka Popularna, Ludowa, Gospel, Spirituals
- (kategoria open), minimum 20 śpiewaków
G.
Muzyka Sakralna - (kategoria open),
minimum 20 śpiewaków
S. Chóry Seniorów (minimum 60% śpiewaków powyżej 60 roku życia) – minimum 20 śpiewaków


15% członków zespołu może być starsza lub młodsza
niż powyższe wymagania

Prosimy o zapozannie się ze szczegółami i wymganiami repertuarowymi w regulaminie na bieżący rok.

Przewidziano następujące nagrody:

W każdej kategorii:

90,00-100,00 punktów - Złoty Dyplom

80,00-89,99 punktów - Srebrny Dyplom

65-79,99 punktów - Brązowy Dyplom

Wszystkie zespoły otrzymają dyplom uczestnictwa w festiwalu.

Jury może nie przyznać poszczególnych nagród lub zdecydować o przyznaniu miejsc ex aequo lub wyróżnień bądź nagród dodatkowych.

Patroni medialni

INTERNATIONAL KRAKOW CHOIR FESTIVAL "CRACOVIA CANTANS" | e-mail: mail@krakowchoirfestival.pl | www.poloniacantat.pl |