0102


W 2010 roku do pierwszej edycji Festiwalu aplikowało 50 chórów,
z których zostało zakwalifikowanych do uczestnictwa 40 zespołów.

Na pierwszej edycji Festiwalu trwającej 4 dni, odbyło się 25 koncertów i około 20 godzin przesłuchań konkursowych. Chóry występowały w Krakowie a także w okolicznych miejscowościach. Grupy zwiedzające kopalnie soli w Wieliczce miały możliwość wykonania koncertu w kaplicy Św. Kingi.
Festiwal zakończył się rozdaniem nagród i koncertem laureatów w Filharmonii Krakowskiej.

Wyniki pierwszej edycji Festiwalu: PROTOKÓŁ JURY

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z Festiwalu:

FILM 1 | FILM 2 | FILM 3 | FILM 4 | FILM 5 | FILM 6 | FILM 7 | FILM 8 | FILM 9 | FILM 10 | FILM 11

0403

INTERNATIONAL KRAKOW CHOIR FESTIVAL "CRACOVIA CANTANS" | e-mail: mail@krakowchoirfestival.pl | www.poloniacantat.pl |