Krakow

Najlepiej kontaktować się z nami przy pomocy
e-maila: mail@krakowchoirfestival.pl


Odpowiadamy na wszystkie maile, jednakże czasami odpowiedź zostanie wysłana po paru dniach gdyż nie mamy pełnoetatowych pracowników, a wszyscy włączeni
w organizację festiwalu są aktywnymi muzykami (śpiewacy, dyrygenci itd.) zaangażowani w wiele innych projektów.

 

Prosimy o wysyłanie korepondencji pocztą elektroniczną e-mail lub listownie pod adres:


MELODY
ul. Ogrodowa 27A
05-509 Józefosław

Wpisowe prosimy wysyłać na konto:

MELODY

79 1090 1694 0000 0001 1554 3685 - PLN w BZWBK
Lub kartą kredytową przez sklep: Polonia Cantat

"prosimy o wpisywanie w tytule nazwy zespołu"

photo3 photo2 photo1

Patroni medialni

INTERNATIONAL KRAKOW CHOIR FESTIVAL "CRACOVIA CANTANS" | e-mail: mail@krakowchoirfestival.pl | www.poloniacantat.pl |